ביטוחים

מדדים

ביטוח חיים כיצד הכי משתלם לעשות

ביטוח חיים הוא למעשה חוזה שנחתם בין שני הצדדים – המבוטח מצד אחד וחברת הביטוח מצד שני. החוזה מפרט את כל המצבים השונים שבהם יהיה זכאי המבוטח לקבלת פיצויים מחברת